Instruktor techniki jazdy

Instruktor techniki jazdy
13 października
3 800,00 PLN
Wolnych miejsc: 5

Szkolenie przygotowuje kandydatów na instruktorów techniki jazdy do zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Podczas kursu szkoleniowcy przekazują wiedzę z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności przekazywania tej wiedzy.

Rodzaje szkolenia

Szkolenie podstawowe obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A co najmniej 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych.
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, B+E, C, C+E, D lub D+E co najmniej 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

Szkolenie uzupełniające (dla osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy) obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A w przypadku rozszerzania zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kat. prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E co najmniej 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych;
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, B+E, C, C+E, D lub D+E:
 • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A – 51 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych,
 • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E – 15 godzin, w tym 1 godzina zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych.

WYMAGANIA

 • Kursant musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. B  przez okres co najmniej 3 lat,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów techniki jazdy,
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w zakresie „Techniki i taktyki jazdy”.

KOSZT SZKOLENIA

Rodzaj szkolenia Czas trwania Cena kursu
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. A  111 godzin:
 • 65 teorii
 • 46 praktyki
3900,00 zł       
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE 88 godzin:
 • 64 teorii
 • 24 praktyki
3800,00 zł  
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie
kat. A, dla kat. B, BE, C, CE, D, DE
28 godzin:
 • 4 teorii
 • 24 praktyki
3000,00 zł   
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie
kat. B, BE, C, CE, D, DE, dla kat. A  
51 godzin:
 • 5 teorii
 • 46 praktyki
3000,00 zł 
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie
kat. B,BE,C,CE,D,DE, dla  kat. B,BE,C,CE,D,DE 
15 godzin:
 • 1 teorii
 • 14 praktyki
1500,00 zł     

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia nawet do 80% kosztów w ramach Bazy Usług Rozwojowych!

Szczegóły:http://www.cargo.edu.pl/menu-strefa-zawodowa/dofinansowanie-szkolen

KONTAKT

Biuro Obsługi Klientów
Tel: (32) 413 88 01

Aneta Winiarczyk - Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców
Tel: +48 506 366 935
E-mail: anetawiniarczyk@cargo.edu.pl

Aneta Bergiel - Kierownik Administracji Szkoleń Transportowych
Tel: +48 694 441 850
E-mail: anetabergiel@cargo.edu.pl

MISJA GRUPY CARGO

“Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego.”

Andrzej Palka

Prezes Zarządu

PARTNERZY

Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywać najświeższe informacje o aktualnej ofercie oraz promocjach
GRUPA CARGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17
NIP 632-200-86-83

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 32 413 88 00 lub +48 32 751 56 65
fax: +48 32 413 88 11

Email: biuro@cargo.edu.pl


GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek i Środa: 8:00 -18:00
Wtorek, Czwartek i Piątek 8:00-17:00