Instruktor techniki jazdy

Instruktor techniki jazdy
09 lutego
3 800,00 PLN
Wolnych miejsc: 10
27 kwietnia
3 800,00 PLN
Wolnych miejsc: 10

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia nawet do 80% kosztów w ramach Bazy Usług Rozwojowych! Zadźwoń i zapytaj o wariant szkolenia objęty dofinansowaniem!

CENA i poziom wkładu własnego - BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Rodzaj szkolenia Cena wkład przy 80% dofinansowanie wkład przy 70% dofinansowanie wkład przy 60% dofinansowania wkład przy 50% dofinansowaniu
Instruktor techniki jazdy B, BE, C, CE, D, DE 4850,00 970,00 zł 1455,00 zł 1940,00 zł 2425,00 zł
Instruktor techniki jazdy szkolenie uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia inst. tech. jazdy kat. B, BE, C, CE, D, DE dla kat. B, BE, C, CE, D, DE 2550,00 zł 510,00 zł 765,00 zł 1020 zł 1275,00 zł

Szczegóły: http://www.cargo.edu.pl/menu-strefa-zawodowa/dofinansowanie-szkolen

Szkolenie przygotowuje kandydatów na instruktorów techniki jazdy do zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Podczas kursu szkoleniowcy przekazują wiedzę z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności przekazywania tej wiedzy.

Rodzaje szkolenia

Szkolenie podstawowe obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A co najmniej 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych.
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, B+E, C, C+E, D lub D+E co najmniej 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

Szkolenie uzupełniające (dla osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy) obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A w przypadku rozszerzania zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kat. prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E co najmniej 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych;
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, B+E, C, C+E, D lub D+E:
 • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A – 51 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych,
 • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E – 15 godzin, w tym 1 godzina zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych.

WYMAGANIA

 • Kursant musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. B  przez okres co najmniej 3 lat,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów techniki jazdy,
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w zakresie „Techniki i taktyki jazdy”.

KOSZT SZKOLENIA

Rodzaj szkolenia Czas trwania Cena kursu
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. A  111 godzin:
 • 65 teorii
 • 46 praktyki
3900,00 zł       
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE 88 godzin:
 • 64 teorii
 • 24 praktyki
3800,00 zł  
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie
kat. A, dla kat. B, BE, C, CE, D, DE
28 godzin:
 • 4 teorii
 • 24 praktyki
3000,00 zł   
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie
kat. B, BE, C, CE, D, DE, dla kat. A  
51 godzin:
 • 5 teorii
 • 46 praktyki
3000,00 zł 
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie
kat. B,BE,C,CE,D,DE, dla  kat. B,BE,C,CE,D,DE 
15 godzin:
 • 1 teorii
 • 14 praktyki
1500,00 zł     

KONTAKT

Biuro Obsługi Klientów
Tel: (32) 413 88 00

MISJA GRUPY CARGO

“Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego.”

Andrzej Palka

Prezes Zarządu

PARTNERZY

Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywać najświeższe informacje o aktualnej ofercie oraz promocjach
GRUPA CARGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17
NIP 632-200-86-83

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 32 413 88 00 lub +48 32 751 56 65
fax: +48 32 413 88 11

Email: biuro@cargo.edu.pl


GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek i Środa: 8:00 -18:00
Wtorek, Czwartek i Piątek 8:00-17:00